Erkend leerbedrijf

Briljant Cleaning een Erkend leerbedrijf

Op 2 juli 2012 hebben wij het predicaat ‘Erkend leerbedrijf’ gekregen. Het bedrijf is daarmee gekwalificeerd om leerlingen te begeleiden die een opleiding volgen in de sector Schoonmaak en Glazenwassen. De erkenning werd verleend door kenniscentrum Savantis.

Een Erkend leerbedrijf leidt een leerling op voor het beroep waarvoor hij leert. Op de werkvloer brengt de leerling op een veilige manier de benodigde vaardigheden bij. Ook is er aandacht voor de beroepshouding. Denk aan motivatie, het nemen van initiatief en omgaan met klanten.

De praktijkopleider is voor de leerling het vaste aanspreekpunt binnen het bedrijf. Hij of zij maakt, naast een gewone functie in het bedrijf, de leerling wegwijs in de dagelijkse beroepspraktijk. De praktijkopleider onderhoudt regelmatig contact met de school en de opleidingsadviseur van Savantis.

Savantis is een van de zeventien kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven die ons land telt. Tot haar wettelijke taken behoort het erkennen van leerbedrijven. Een bedrijf mag zich niet zomaar ‘Erkend leerbedrijf’ noemen. Het dient aan strikte voorwaarden te voldoen. Zo dient het de leerling een goede en veilige leerplaats en werkzaamheden te bieden, en moet er voldoende en deskundige begeleiding zijn.

Werken in de sector Schoonmaak en Glazenwassen is veelzijdig en biedt talloze mogelijkheden voor nieuwe werknemers. Zeventig procent van de werknemers houdt zich bezig met interieurschoonmaak. Tien procent is glazenwasser. De resterende twintig procent houdt zich bezig met gespecialiseerde schoonmaak. Denk aan het reinigen en impregneren van gevels, reiniging na calamiteiten zoals brand, en het schoonhouden van fabrieksruimtes.

De sector Schoonmaak en Glazenwassen telt tweehonderdduizend werknemers, verdeeld over vijfduizend schoonmaakbedrijven. Daarmee is het een van de grootste sectoren van ons land. Werknemers die voor deze sector hebben gekozen, blijken het bijzonder naar hun zin te hebben en willen er graag blijven werken.

Een belangrijk deel van de moderne opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs bestaat uit werken en leren in de praktijk, de zogenaamde beroepspraktijkvorming. Bij de beroepsopleidende leerweg (BOL) betreft dat twintig tot zestig procent van de totale opleiding. De leerling loopt dan stage bij een bedrijf. Bij de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gaat het om zestig tot tachtig procent van de totale opleiding. De leerling is dan echt bij een bedrijf in dienst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nancy van Bemmelen
mail@briljantcleaning.nl
0252 347 293